Gugalnica prestavljena na prvi petek v marcu

21. 02. 2023, Novice

Gugalnico, družabni skupinski popis velike uharice, smo zaradi neugodne vremenske napovedi prestavili za teden dni.

Potekala bo 3. marca 2023 v popoldanskih in večernih urah. Dobimo se ob 16. uri na parkirišču pri Škocjanskih jamah, kjer boste prejeli lokacije in navodila za popis.

Popis organiziramo skupaj s Parkom Škocjanske jame. Med popisom se bomo razkropili po Krasu, po prihodu s terena pa bo v prostorih parka predavanje in film o veliki uharici, sledilo bo sproščeno druženje. Kratek izsek iz filma si lahko ogledate tukaj.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije dogodka prijavite s kratkim sporočilom na e-naslov tomaz.mihelic@dopps.si in poslali vam bomo podrobna navodila za sodelovanje. Sporočite tudi število udeležencev.

Se veselimo snidenja, ekipa DOPPS

Leto 2022 rekordno za veliko uharico na Krasu

12. 01. 2023, Novice

V letu 2022 smo v okviru monitoringa SPA na območju SPA Kras zabeležili rekordno število zasedenih teritorijev velike uharice.

Zabeleženih je bilo 12 teritorijev, kar je največ doslej v 25 letih spremljanja te vrste pri nas. Rekord pripisujemo učinku saniranih srednjenapetostnih daljnovodov na osrednjem delu SPA Kras v sklopu projekta ZaKras »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras« (financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj). V obdobju po sanaciji daljnovodov so velike uharice na projektnem območju zasedle štiri nove teritorije, izven projektnega območja pa v SPA Kras po letu 2004 še nismo zabeležili novega teritorija.

Več o tem si lahko preberete v poročilu monitoringa.

mladiča-štrkljevica