Leto 2022 rekordno za veliko uharico na Krasu

12. 01. 2023, Novice

V letu 2022 smo v okviru monitoringa SPA na območju SPA Kras zabeležili rekordno število zasedenih teritorijev velike uharice.

Zabeleženih je bilo 12 teritorijev, kar je največ doslej v 25 letih spremljanja te vrste pri nas. Rekord pripisujemo učinku saniranih srednjenapetostnih daljnovodov na osrednjem delu SPA Kras v sklopu projekta ZaKras »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras« (financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj). V obdobju po sanaciji daljnovodov so velike uharice na projektnem območju zasedle štiri nove teritorije, izven projektnega območja pa v SPA Kras po letu 2004 še nismo zabeležili novega teritorija.

Več o tem si lahko preberete v poročilu monitoringa.

mladiča-štrkljevica